Svetovanja in izobraževanja z pomočjo psihoanalize

Timsko delo

Ključ do uspešnega timskega dela je v samozavedanju posameznika, kot pomembnega člena celote in v prepoznavanju njegove vloge v skupini kjer vladajo dobri odnosi.

Naš pristop

Kljub temu, da v vsakem podjetju obstajajo odlični posamezniki, se lahko zgodi, da celoten tim ne deli skupnih vrednot in ciljev ter ne deluje koherentno. Takrat lahko ekipa zgubi osredotočenost na pomembne zadeve.

Zaposleni, ki delajo skupaj se morajo čutiti povezani, imeti morajo občutek, da se vzajemno podpirajo in spoštujejo. Kar vsak tim potrebuje je varno okolje, ki hkrati nudi izzive in omogoča, da vsak posameznik lahko izrazi svoje potenciale.

Vsebina storitve:

1. Točka

Razumevanje različnosti posameznikov in njihov vpliv na ekipo.

2. Točka

Povezanost, sodelovanje in utrjevanje timskega duha.

3. Točka

Komunikacija in reševanje konfliktov v timu.

4. Točka

Učinkovito iskanje rešitev.