Svetovanja in izobraževanja z pomočjo psihoanalize

Šola vodenja

V današnjem negotovem svetu je kakovost voditeljstva in vodstvo pomembno bolj kot kadarkoli prej.

Skozi svojo miselnost, odnos in vedenje vodje ustvarjajo organizacijsko klimo, ki bodisi omogoči ali ovira angažiranje zaposlenih, njihovo dobro počutje in nenazadnje tudi uspešnost.

Sodobni pristop

Vedno bolj se vsi zavedamo, da je čustvena inteligenca ključ za sprostitev vodstvenega potenciala. Naš pristop k razvoju vodstva se osredotoča na globoko raven miselnosti in čustev.

S tem ne ozaveščamo le prednosti posameznika, ampak tudi njegove blokade, ki obstajajo na globji ravni. Na tak način udeležencem pomagamo razumeti klimo, ki jo ustvarjajo vodje v skupinah in v podjetjih.

Program šole vodenja zajema:

Razvoj indetitete vodje

Kadar ima vodja visoko čustveno inteligenco mu zapsoleni bolj zaupajo in z njim zgradijo trdnješo vez. S tem lahko zgradi  zdravo samozavest. Vodjo z visoko integriteto in dobro identiteto dobro obvladuje svoja čustva in stres, ter ne kloni pod vplivom okolice.

Socialne veščine

Kadar vodja ozavesti neverbalno komunikacijo in se nauči naprednih, psihološko pozitivno podprtih komunikacijskih veščin in tehnik, je toleranten, dober poslušalec in reševalec konfliktov, takrat govorimo o tem da je vešč socialnih veščin, ki mu bodo služile za zgled.

Vodenje

Vodenje ni le poznavanje področij vodenja, graditev svojega stila, uspešno delegiranje, planiranje in razvoj oddelka. Odličen vodja je mojster povratne informacije zna izvrstno upravljati s časom in projekti.

Obvladovanje konfliktov

Konfliktov se dober vodja loti najprej z dobrim psihološkim znanjem o karakterju ljudi, z oblikovanjem dobrega tima in gradnjo sodelovanja namesto uporabo manipuliranja. Uspešen vodja prenaša znanje na vseh nivojih ter je zgled zaupanja, spoštovanja, odgovornosti in lojalnosti svojim podrejenim in organizaciji.