Svetovanja in izobraževanja z pomočjo psihoanalize

Komunikacija

Na uspešnost ekipe nič ne vpliva bolj kot njihovi odnosi, V njih morajo vaši zaposleni vsak dan sproti ne samo iskati ravnovesje, ampak dvigniti njihovo raven na nov nivo, če želijo biti visoko učinkoviti.

Naš pristop

Vsak zaposleni bi moral prevzeti svoj delež odgovornosti za dobre medosebne odnose v podjetju, kajti brez prave komunikacije se v organizaciji hitro pojavijo konflikti. S tem, ko podjetje članom svoje ekipe omogoči boljše razumevanje sebe in drugih, ter jim pomaga do znanja o tem, kako se bolje povezovati z ljudmi, bodo ti hitreje dosegli odlične rezultate. Boljša komunikacija je pomembna za delo s strankami, za dobre odnose na delovnem mestu in za krepitev pripadnosti podjetju.

Vsebina storitve:

1. Čustvena inteligenca

- kaj je to EQ - osnovni tipi osebnosti - omejujoča prepričanja - potrebe drugega - odgovornost

2. Obvladovanje čustev

- samozavedanje - mentaliteta - obrambni mehanizmi

3. Komunikacija

- aktivno poslušanje - neverbalna komunikacija - večnivojska perspektiva - pohvale in priznanja - povratna informacija - empatija in toleranca