Svetovanja in izobraževanja z pomočjo psihoanalize

Kadrovska šola

Beyondmind kadrovska šola se je z unikatnim programom usmerila v pridobitev psihološkega uporabnega znanja in orodij za opolnomočenost kadrovnikov oziroma vseh tistih, ki delajo v razvoju zaposlenih.

Delo kadrovnikov in vseh tistih, ki intenzivno delajo z ljudmi in njihovimi odnosi prepoznavamo kot psihološko in čustveno naporno, zato želimo to zahtevnost podpreti na način, ki nudi sodobne psihološke rešitve.

Zakaj in kdo bi jo potreboval?

Šola je namenjena vsem, ki pridobivajo kadre, z njimi upravljajo in jih razvijajo.

Aktualne potrebe razvoja kadrov  v zadnjih  letih preraščajo okvirje čustvene, psihološke in strokovne zmožnosti tistih, ki skrbijo za zadovoljevanje potreb zaposlenih na eni in uprave na drugi strani.

Premik kadrovnika iz vloge tistega, ki skrbi za zaposlovanje, obračunavanje, odpuščanje in sistemizacijo kadrov, vedno bolj prehaja v vloge “psihologa”, podpornika, posrednika, zaščitnika in zgled kulture.

Pereča podhranjenost kadrov, aktualna globalna ekonomska situacija in transformacija družbe, na HR službo prelagajo vedno več izzivov, ki so nemalokrat združene še z osebnimi stiskami zaposlenih.

Je kadrovnik čustveno in psihološko opremljen za to vlogo? Ima podporo, ki jo potrebuje?

Mi vam to podporo lahko ponudimo z Beyonmind Kadrovsko šolo.

Kje vam bomo v pomoč?

Želimo, da kadrovska služba ali vodje, ki upravljajo z ljudmi pridobijo poglobljeno psihološko znanje, modele, tehnike in pristope pri sledečih izzivih:

Vsebina kadrovske šole:

POZNAVANJE SEBE

 • ocena lastnega karakterja
 • prednosti in slabosti ter kako jih uporabiti v svoj prid
 • omejujoča prepričanja in kako ta vplivajo na odnos do avtoritete
 • prepoznavanje asertivnosti in delo na tem konceptu
 • kako izboljšati samozavest in samopodobo

TIPI OSEBNOSTI

 • spoznavanje osnovnih tipov karakterjev
 • razumevanje zakaj smo karakterno tako različni
 • kateri karakter je s kom kompatibilen
 • potenciali in meje posameznih karakterjev
 • prilagojena psihološka diagnostika

KAKO ZGRADITI ODNOS

 • psihološka vloga kadrovnika
 • pristnost kadrovnika
 • psihološka varnost za zaposlene
 • postavljanje meja
 • zaupanje zaposlenih
 • prepoznavanje in graditev dinamike
 • rešitve

OBVLADOVANJE STRESA

 • stres – doživljanje neprijetnih emocij
 • neozaveščen/ prekinjen stik s čustvi
 • obvladovanje čustev
 • stikala/vzroki stresa
 • vplivi stresa
 • stres, ki ga povzročajo odnosi
 • dihalne tehnike in tehnike sprostitve
 • mentalni treningi
 • meditacija

TRANSFER

 • prepoznavanje, razumevanje čustev
 • obremenjevanje
 • ko stvari vzamemo osebno
 • kontratransfer
 • postavljanje meja
 • kaj je transfer
 • vloge
 • odziv na  ljudi
 • kako biti nevtralen

KOMUNIKACIJA

 • neverbalna komunikacija
 • aktivno poslušanje
 • metode postavljanja vprašanj
 • 4 nivojska perspektiva
 • pohvale in priznanja
 • povratna informacija
 • kritika ( kako jo podajati )
 • točke dobre komunikacije

KONFLIKTI

 • delo s težavnimi tipi ljudi
 • osebnostne poteze
 • obrambni mehanizmi
 • sheme reševanja konfliktov
 • komunikacija v težavnih situacijah
 • kaj ljudje želijo/ potrebujejo

SPREMEMBE IN MOTIVACIJA

 • spremembe s čim manj odpora
 • žalovanje  v poslovnem svetu
 • notranja motivacija

POZITIVNA NARAVNANOST

 • kaj je pozitivna naravnanost
 • učinki pozitivne miselnosti
 • evolucija negativnih občutkov
 • negativna stikala
 • tip negativnega človeka in kako z njim ravnati
 • preklop v pozitivnost
 • naslije pozitivizma
 • kako biti pozitivni

Ostale infomacije o izobraževanju

Obseg izobraževanja

60 pedagoških ur

Začetek izobraževanja

Petek, 20. oktober 2023

Termini

Enkrat mesečno, tretji petek v mesecu, od 9h do 14.30.

Vprašajte nas o tem...