čustvena inteligenca  na delovnem mestu

Cilj delavnice je dvigniti nivo čustvene inteligence posameznega uslužbenca in skupine kot enote, ter zmanjšati stopnjo stresa zaposlenih, z namenom  izboljšati odnose v kolektivu in tako dvigniti njihovo učinkovitost na delovnem mestu.

Na delavnici udeleženci ponovno vzpostavijo cilje in vrednote, ki pomagajo doseči prijetno klimo in psiho-dinamiko v kolektivu. Skozi delavnico se naučijo uporabnih mehanizmov za doseganje višje čustvene inteligence, distance in učinkovite komunikacije v konfliktnih situacijah. Na ta in več drugih načinov se udeleženci naučijo prilagajati se nujnim spremembam v podjetju, ugotoviti kateri so njihovi individualni stresorji in kako lahko svoje čustvene reakcije primerno obvladovati.

Program zajema:

 • Razumevanje in spoznavanje medsebojnih in lastnih čustvenih in psihodinamičnih procesov, ki na omejujoč način vplivajo na delovne procese znotraj organizacije.
 • Spoznavanje mehanizmov, ki dvigujejo čustveno inteligenco. To pripomore k samo-obvladovanju, družbenem zavedanju in učinkovitem obvladovanju z odnosi na delovnem mestu.
 • Prepoznavanje subjetktivnih stikal negativnosti oz. slabih odnosov
 • Dvig ravni organizacijske komunikacije in kako ravnati v konfliktnih situacijah
 • Konkretne rešitve za spoprijemanje s stresnimi obdobji, večjimi spremembami in konfliktnimi situacijami (ljudmi).
 • Kokretne tehnike o tem kako okrepiti čustveno ravnovesje, distanco do stresnih trenutkov, notranjega miru in manj obremenjenih mentalnih procesov.

Kaj pridobite s programi čustvene inteligence na delovnem mestu?

 • Povečanje dobička organizacije zaradi večje produktivnosti zaposlenih
 • Večjo lojalnost, motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih zaradi občutka, da organizaciji ni vseeno za njihovo počutje
 • Boljše odnose na delovnem mestu
 • Učinkovit in utrjen timski duh, izboljšana povezanost in visoka stopnja sodelovanja zaposlenih
 • Dobro komunikacija med zaposlenimi in učinkovito reševanje konfliktov
 • Oblikovanje specifičnih dolgoročnih rešitev za potrebe zmanjševanja stresa in vzpostavljanje ravnovesja skupin in ključnih posameznikov
 • Pridobivanje novega znanja in sistematičnega učenja izbranih tehnik
 • Krepitev čustvenega ravnovesja, distance do stresnih trenutkov, notranjega miru in manj obremenjenih mentalnih procesov
 • Konkretne rešitve za spoprijemanje s stresnimi obdobji, večjimi spremembami in konfliktnimi situacijami (ljudmi).

 

Kaj je to čustvena inteligenca (ČI)?

ČI razdelimo na 4 temelje:

1. SAMOZAVEDANJE: Spoznavanje in razumevanje lastnih mentalnih in čustvenih procesov (samozavest, samokritika, poznavanje posameznikovih prepričanj, vedenj in čustvovanj).

2. OBVLADOVANJE ČUSTEV: Sposobnost obvladovati svoja čustva in preusmeriti škodljive impulze in razpoloženja. (asertivnost, odgovornost, zaupanje)

3. SOCIALNE SPRETNOSTI: Prepoznavanje in razumevanje občutkov drugih ljudi. Socialno spreten posameznik zna pozorno poslušati, razumeti neverbalno govorico in ima razvito primerno raven komunikacije. (ostalo: empatija, toleranca, razvoj perspektiv)

4. URAVNAVANJE ODNOSOV: Timsko delo je posledica obvladovanja vseh treh nivojev ČI in osvojite četrtega najbolj zahtenega nivoja, kjer posameznik zna točno ugotoviti socialno situacijo, kvalitetno rešuje konfliktne situacije in zato lahko ddobro sodeluje s komerkoli. Razvija občutek povezanosti in s strateškim razmišljanjem ter občutkom za kolegialnost skupno zasleduje cilj organizacije.

 

Več o tem, kaj si želite in kaj bi potrebovali, mi lahko poveste tudi osebno, na krajšem sestanku ali po telefonu.

KONTAKT

E-novice

Prijavite se in poslali vam bomo brezplačen posnetek vodene sprostitve
S prijavo soglašam, da se posredovani podatki uporabijo za namene poslovne komunikacije. Več o politiki zasebnosti.

Zadnja objava na blogu

09.04.2022
Razlike med psihoterapevtom, psihiatrom, psihologom in caochem

Večkrat dobim vprašanje o tem kakšna je razlika med psihoterapevtom, psihiatrom in psihologom. Dobro je vedeti razlike med njimi, da vemo, kdaj se obrniti na koga od njih.

Mnogo ljudi ne ve, da so to tri popolnoma različna polja stroke znotraj poznavanja in ravnanja človeško  psiho. Ker je coaching v zadnjih 10 letih postal eden prepoznavnih načinov upravljanja z ljudmi, ga v primernem kontekstu umeščam v ta zapis.

Sledite nam

Beyondmind socialna omrežja