IZOBRAŽEVANJA

Podpora delovnemu okolju

Za sodobna delovna okolja so značilni hiter tempo, spremembe in negotovost. Takšni pritiski in morebitni vpliv, ki ga imajo na učinkovitost zaposlenih na delovnem mestu, njihovo zdravje in odnose, pomeni, da je čustvena stabilnost potrebna in iskana lastnost zaposlenih.

Organizacije so socialne mreže, kjer delo dosežemo predvsem z interakcijami med ljudmi. Uspešne organizacije razumejo, da je kakovost odnosov znotraj njihovega poslovanja ključnega pomena za to, da kar najbolje izkoristimo njihov talent.

Z vami z roko v roki

Čustvena stabilnost, ki je dosežena skozi graditev čustvene inteligence je zmožnost učinkovitejšega ravnanja z energijo in učinkovitim uravnavanjem stresnih situacij ter prilagajanjem na pozitivnost v primeru konfliktov, pritiskov in sprememb – zato je to prefinjen in večplasten vir.

Vsi imamo prirojeno sposobnost oblikovati osebnost in izkušnje, zato to lahko uporabimo tudi za graditev novih navad in odnosov. Z razvojem čustvene inteligence tako povečujemo sposobnost razmišljanja in upravljanja z našimi čustvi ter gradimo učinkovite odnose, kar pa podpira vse cilje uspešne organizacije.

Zakaj se splača izbrati Beyondmind delavnice?

Obvladovanje stresa ni samo moralna obveznost in dobra naložba za delodajalce, ampak tudi pravna zahteva, ki je določena v OKVIRNI DIREKTIVI 89/391/EGS in  v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, 2011).

Za  obvladovanje psihosocialnih tveganj se je za najuspešnejšega izkazal preventivni, celostni in sistematični pristop. Predvsem je treba povečati ozaveščenost in uvesti  praktična orodja, ki bi olajšala spopadanje s stresom.

Izkušnje dobre prakse promocije zdravja kažejo, da primerni programi izboljšajo dolgoročno uspešnost podjetja, večajo produktivnost in izboljšajo lojalnost zaposlenih. Poleg tega zmanjšajo prezentizem, fluktuacijo, bolniške odsotnosti in število delovnih nesreč ter prispevajo k pozitivnemu delovnemu okolju.

 

Statistika stresa in psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu ( EU- OSHA, NIJZ in ostalih mednarodnih raziskav):

 • 50–60 % vseh izgubljenih delovnih dni je mogoče pripisati stresu in psihosocialnim obremenitvam, povezanim z delom.
 • Bolniška odsotnost v Sloveniji se je v zadnjih petih letih povečala iz 3.9 % na 4.7 %.
 • Slovenska produktivnost dela je pod povprečjem EU28 in znaša le 74 % evrskega povprečja.
 • Delodajalec letno izgubi 22,4 dneva na zaposlenega zaradi prezentizma.
 • Delodajalec letno izgubi 2.4 - 4,8 dneva je izgubljenega zaradi bolniške odsotnosti.
 • Slovenski zaposleni pri vrhu EU glede občutenja stresa na delovnem mestu, kot tudi dojemanja, da delajo pod visokimi pritiski.
 • Za Slovence so razmere na delovnem mestu najslabše ocenjene od vseh Evropskih držav.
 • Strošek zamenjave zaposlenega okvirno znaša od 50 % do 75% letne plače.
 • Stroški fluktuacije so na 16,1–20,4 % letne plače, za zaposlene različnih poklicev.
 • Duševne težave povzročajo 5–20 % fluktuacije, celoten odstotek zaradi zdravstvenih razlogov med katere uvrščamo tudi druga psihosocialna tveganja so še višji.

 

Pričakovane koristi programov, ki po raziskavah zmanjšujejo stres in psihosocialne obremenitve, ter zagotavljajo zakonsko predpisane aktivnosti v zvezi s promocijo zdravja na delovnem mestu:

 1. zmanjšanje stroškov bolniških odsotnosti (povprečno 12–36 % v 3–5 letih), KIMDPŠ, 2012
 2. zmanjšanje stroškov prezentizma
 3. ekonomičnost naložb (2,5–4,8, največ do 10,00 EUR v 3–5 letih), EU-OSHA, 2010
 4. večja produktivnost do 20 % , EUROFOUND, 2011
 5. boljše zdravje in počutje delavcev ter vodstva

 

Programi pokrivajo stres management in sledeče psihosocialne obremenitve na delovnem mestu: OSEBNE ZNAČILNOSTI, MEDSEBOJNI ODNOSI, NADZOR, ODNOS DO DELA, ORGANIZACIJSKE KULTURA, DUŠEVNE TEŽAVE IN DRUŽINSKE RAZMERE.

METODE DELA:

 • Delo poteka v obliki skupinske ali individualne delavnice/coachinga. Programi, metode dela in termini se povsem prilagajajo potrebam naročnika, njihovim specifičnim stresorjem, dinamiki in energiji, okolici in razpoložljivem času.
 • Nekatere pristope, ki jih uporabljam, so v našem prostoru zaradi specifike mojih znanj unikatni in poglobljeni, kombiniram jih z znanimi psihološkimi in psihoterapevstkimi metodami, tehnikami komunikacije, Mindfulness tehnikami in s Prana kriya jogo v dihalnih in sprostitvenih tehnikah, z avtogenim  treningom, sistematičnem mentalnem treningom in korporacijsko meditacijo.
 • Delo poteka v obliki skupinskih vaj, kombiniranih s predavanjem. Število in obseg terminov je odvisno od dogovora z naročnikom. Programi, metode dela in termini so prilagojeni potrebam skupine, njihovim specifičnim delovnim procesom, strategijam, potrebam, stresorjem, dinamiki in energiji organizacije, okolici in razpoložljivem času.

Ostale informacije:

 • Delavnico praviloma vodim na sedežu podjetja, ker s tem manj motim poslovne procese, bolj spoznam naravo dela udeležecev in hitreje vidim, kako bi nekatere tehnike lahko udeleženci čim lažje umestili med svoje naloge.
 • Kadar naročnik tako želi, lahko delavnico premestim tudi na drugo lokacijo.
 • Priporočljiva velikost skupine je med 9 in 15 udeležencev. ( po dogovoru)

 

Več o tem, kaj si želite in kaj bi potrebovali, mi lahko poveste tudi osebno, na krajšem sestanku ali po telefonu.

KONTAKT

E-novice

Prijavite se in poslali vam bomo brezplačen posnetek vodene sprostitve
S prijavo soglašam, da se posredovani podatki uporabijo za namene poslovne komunikacije. Več o politiki zasebnosti.

Zadnja objava na blogu

07.04.2021
Samota med izolacijo

Naši odzivi na trenutke samote so različni, na osameljenost pa prazaprav ne. Za nekatere obdobje samote prinese globok občutek osamljenosti, nekaterim pa odleže, da so lahko za nekaj časa sami s sabo, vendar taki osamljenosti ne čutijo.

Osamljenost ne pomeni uživati v samoti, ampak je globok občutek praznine, izolacije, zapuščenosti, nepripadnosti, .. Ljudi v takih občutkih puščati same je nečloveško. 

Sledite nam

Beyondmind socialna omrežja