obvladovanje stresa

Podjetja, ki negujejo sproščenost, razvijajo visoko čustveno inteligenco, jasen um, zavedanje in jim zadovoljstvo zaposlenih pomeni največ, s človeškim kapitalom ustvarjajo edinstvene priložnosti.

Intenzivna stres management delavnica pomaga posameznikom, da se skozi učenje specifičnih tehnik naučijo obvladati stres in prepoznajo lastne vedenjske in mentalne vzorce ter omejitve, ki so najpogosteje vzrok stresa, ki ga doživljajo. Mehanizmi, ki skozi prepoznavo in regulacijo stresorjev dvigujejo čustveno inteligenco, pripomorejo k samoobvladovanju, zavedanju in učinkovitem obvladovanju odnosov na delovnem mestu.

ZADOVOLJEN in MIREN človek dela VEČ,  BOLJŠE in je organizaciji LOJALEN.

Planiranje v naprej in izobraževanje kadra s sistemskim in fokusiranim stres managementom je v tujini že nekaj časa zgled dobre prakse. Tak pristop  lahko prepreči resne izgube kapitala zaradi absentizma, prezentizma in fluktuacije zaposlenih.

Cilj poglobljenega coachinga za obvladovanje stresa je dvigniti produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. S tem skozi specifične tehnike zaposleni najdejo njihov življenjski in delovni smisel, se naučijo strokovne in učinkovite tehnike sprostitve in odpravijo vzroke za stres na vseh treh nivojih (intelektualnem, čustvenem in duhovnem). 

S takim poglobljenim načinom lahko dosežemo trajen rezultat, ki presega zgolj delovne okvirje.

Vsaka skupina se sooča z edinstvenimi stresorji, ima svojo dinamiko in energijo,  zato vsak načrt programov zgradimo skupaj na temeljiti predhodni analizi. Tako lahko ukrepe prilagodimo potrebam skupine, okolici in razpoložljivemu času.

 

NA DELAVNICI SE BOSTE NAUČILI:

 • Strokovne, poglobljene in znanstveno dokazano učinkovite tehnike sprostitve
 • Tehnike sprostitve, ki bodo prilagojene vsakemu udeležencu posebej
 • Tehnike obvladovanja stresa, ki so primerne za delovno mesto
 • Vzpostavljanja novih vzorcev reagiranja v stresnih situacijah
 • Obvladovanja obremenjujočih miselnih procesov in čustev
 • Regenerativnih tehnik dihanja
 • Mentalnega treninga, ki podpira obvladovanje stresa
 • Kako vzpostaviti ravnovesje uma, čustev in duha

NEKATERE TOČKE DELAVNICE:

1. IZVOR IN PONOTRANJENOST STRESA: Vsak posameznik je edinstven splet miselnih in vedenjskih vzorcev, temelječih v družini, okolici in pridobljenem znanju. Vse to človek uporablja, kadar vklaplja preživetveni mehanizem. Zato so vzroki za stres pri vsakem človeku tako različni, kot so različni njihovi karakterji. Odgovori na vprašanje zakaj smo tako zaskrbljeni, živčni, prestrašeni, užaljeni ali ogroženi se vedno skriva v našem najožjem bistvu. Distanca do stresnih okoliščin je možna, ko uvidimo stres le kot notranji odziv na okoliščine. Dvojna perspektiva stresa in razdvojevanje okoliščin od doživljanja pomaga odvzeti naboj vsakdanjemu stresu.

3. ČUSTVENA INTELIGENCA - ČUSTVENO RAVNOVESJE: Ljudje pogosto enačijo čustveno inteligenco z dobroto, pa to ne more biti bolj daleč od resnice. 4 stebri ČI so pogoj za ravnovesje posameznika, ta pa je osnovna zdrava celica organizacije. Organizacija je močna le toliko kot je močan njen najšibkejši člen. Notranji mir in manj obremenjeni mentalni procesi so najpogostejši cilj tistih, katerih stres je postal kroničen in patološki.

4. USKLADITEV IN GRADITEV VREDNOSTNEGA SISTEMA ORGANIZACIJE IN POSAMEZNIKOV: Kako sinhronizirati vrednote posameznika z vrednotami organizacije?

5. POZITIVNOST: Gre za mit ali nevednost?

6. ODNOSI KOT VIR STRESA V PODJETJU: Kadar četrti steber čustvene inteligence v organizaciji deluje dobro, lahko pričakujemo od zaposlenih sodelovanje, timsko delo, dobro reševanje konfliktov, kvalitetno komunikacijo in kot končni rezultat tudi željeno ciljno usmerjenost.

7. TEHNIKE OBVLADOVANJA STRESA:

 • Genaral Mode RPT
 • PKY dihalne tehnike
 • Reaction planing
 • 4 stopnje sprostitve po PKY
 • Progresivna mišična relaksacija
 • Avtogeni trening
 • Mindfulness kot dokazano nabolj raziskan in fleksibilen alternativen pristop k stres  managementu
 • Različni kognitivni pristopi za bolj individualni učinek delavnice
 • Tehnika mentalne higiene
 • Ostale tehnike, ki so slovenskemu prostoru še nepoznane

Zakon o varnosti in zdravju pri delu od delodajalcev zahteva, da na delovnem mestu obvladujejo psihosocialna tveganja ter zagotavljajo promocijo zdravja.

Pod psihosocialna tveganja zakonodajalec razume dejavnike v delovnem okolju, ki povzročijo preobremenjenost in stres zaradi socialnih in organizacijskih pogojev dela. Sem spada stres, konflikti med zaposlenimi, slaba ali neustrezna komunikacija, slabo opredeljena hierarhija odnosov v delovni organizaciji ipd.

V državah Evropske unije stres prizadene 28 % zaposlenih, v Sloveniji pa kar približno 45 %. Ti podatki nakazujejo, da bo področju stresa na delovnem mestu potrebno nameniti več pozornosti.

Za delovne organizacije, v katerih zaposleni doživljajo veliko poklicnega stresa, so tako značilni:

 • ABSENTIZEM: odsotnost z delovnega mesta
 • PREZENTIZEM: zmanjšana učinkovitost posameznika zaradi neprimernega psihičnega in/ali telesnega stanja
 • VISOKA FLUKTUACIJA: pogosto menjavanje kadrov zaradi slabih medsebojnih odnosov, nezadovoljstva zaposlenih, velikega stresa pri delu …
 • IZGOREVANJE: proces izčrpavanja na duševnem, telesnem in čustvenem področju
 • SLABI MEDSEBOJNI ODNOSI MED ZAPOSLENIMI: slaba komunikacija in sodelovanje
 • SLABŠA KVALITETA DELA

S tem, ko v delovne organizacije implementirajo ustrezne ukrepe za obvladovanje stresa, vplivajo na zmanjšanje omenjenih pojavov.

 

Ekonomska posledica stresa (po Eurofoundu ) pravi, da je izguba BDP-ja minimalno od 4-7 % .

 

Evropske raziskave so pokazale, da se z uvedbo različnih programov za zmanjševanje stresa na delovnem mestu v podjetja :

 • povrne investicija v višini do 31€ za vsak investiran 1€
 • raven absentizma zaradi stresa se je zmanjšala iz 10,2 dneva letno na 1 dan letno
 • odsotnost zaradi  bolezni povzročene zaradi stresa se je zmanjšala za 33%
 • porast produktivnosti za 12,5%
 • zadovoljstvo na delu se je izboljšalo za 33%

Več o tem, kaj si želite in kaj bi potrebovali, mi lahko poveste tudi osebno, na krajšem sestanku ali po telefonu.

KONTAKT

E-novice

Prijavite se in poslali vam bomo brezplačen posnetek vodene sprostitve
S prijavo soglašam, da se posredovani podatki uporabijo za namene poslovne komunikacije. Več o politiki zasebnosti.

Zadnja objava na blogu

24.04.2018
Ali lahko stres na delovnem mestu uravnavamo z meditacijo in kako to vpliva na naše možgane, telo in življenje?

Pozitivni stres je dober stimulator, ki ljudi motivira z delom, kadar je pred njimi večji izziv. Višek adrenalina, zaradi ukaza možganov naj bežimo ali napademo je produktiven le občasno, kadar gre za trenuten odziv, torej kratkotrajno situacijo. Konec koncev nas osem, deset ali več ur ne preganja lačen lev po delovnem mestu, čeprav je občutek pri kroničnem stresu podoben točno temu. Dalj časa trajajoč stres, ki se ponavlja, nikakor ni stimulativen. Obratno, naš sistem se začne počasi, a zagotovo ugašati.

Sledite nam

Beyondmind socialna omrežja