Skriti del odnosa med vodjo in sodelavcem

01.12.2020

Kaj je to – transfer?

Transfer je definiran kot prenos infantilnih - nezrelih vsebin iz odnosov, ki so bili pomembni v posameznikovem razvoju, v odnose kasnejših življenjskih obdobij. Zgodnje odnose, zaradi kompulzije ponavljanja, v različnih variacijah odigravamo vse življenje. Gre za dvojni prenos. Prvi je iz otroštva v odraslost, drugi iz odnosa med primarnimi osebami na odnose v odrasli dobi. Ob impulzih nezavedne, potlačene težnje se prenaša tudi vse tisto, kar se je oprijelo takratnega doživljanja konflikta. To je čustveni odziv, doživljanje sebe v odnosu, doživljanje drugega, različni tipi obrambnih mehanizmov in razmišljanja. Če npr. svojemu očetu nismo mogli zaupati, ker ni poskrbel za naš varen razvoj, se lahko zgodi, da v odraslosti ne zaupamo vodstvu, institucijam, državi in vsemu, čemur pripisujemo položaj in lastnosti avtoritete. S tovrstnim transferjem, ki pa je skrit v nezavednem, nobeden vodja nikoli ne bo dovolj dober.

Lahko pa se transfer zgodi kot nezavedna vsebina tega, kar si nekdo želi, da bi se zgodilo. Če smo npr. svojega očeta dojemali kot grajajočega in vzvišenega, lahko želimo od vodje, da bi bil topel in razumevajoč. V kolikor tega od njega ne dobimo, se iz otroške (nezrele, infantilne) pozicije pritožujemo in ga postavljamo v vlogo, ki pravzaprav ni njegova.

Pozicija avtoritete, pri čemer to ne velja zgolj za vodje, ampak tudi za lastnike podjetij ter zunanje svetovalce, vedno odpira transferna vprašanja. Iz te dinamike nihče ne more biti izvzet, ker je razvojno pogojena. Izjemnega pomena je torej, da se o tem temeljito izobrazi, to razume in obvladuje tudi svetovalec in poslovni coach.

Neprepoznani transferni odnosi in njihova dinamika v poslovnem svetu direktno vplivajo na rezultate vodenja in svetovanja. Transfer je potrebno razumeti kot zelo pogost vzrok nesporazumov, vsiljevanja mnenja ali ravnanja in napačnih motivacijskih sporočil. Razumevanje transferja na področju vodenja in vodstvenih struktur pomaga odpirati vrata v zastrte prostore vodstvenih teženj, lastnih predstav o sebi ter naši preteklosti. Vse našteto ključno vpliva na vloge, ki jih imamo v življenju, s tem pa oblikuje tudi poslovne odnose.

 

Kontratransfer

Pozicija avtoritete s seboj prinaša odgovornost ozaveščanja nezavednih čustvenih odzivov do sodelavcev, še posebej njihovih transfernih vsebin. Reakcijo na transferne odnose imenujemo kontratransfer.

Univerzalni kontratransferni odziv je v svoji naravi ojdipalen, zato se lahko zgodi, da npr. zunanji svetovalci, ki delujejo v podjetju, želijo, da jih stranke nasprotnega spola »ljubijo«, obratno pa želijo stranke istega spola uničiti, čeprav so po Freudu te tendence včasih lahko obratne. Drugo, bolj subtilno zaznavanje kontratransferja zaokrožijo štiri oblike tovrstnega odziva.

  • Realni, v sogovorniku vzbudi enake odzive. Kadar je sodelavec prijazen in privlačen, se ob njem tako počutijo tudi ostali.  
  • Odziv na transfer povzroči, da ko sogovornik izraža nezaupanje, se lahko drugi počuti vznemirjenega. Ko sogovornik laska, pa se drugi počuti ponosnega.
  • Lastne težave se v praksi pokažejo npr. kot zavist ob sogovornikovi pripovedi o uspešno zaključenem projektu, če ima drugi težave z dokončanjem nalog. Če to ostane samo v občutkih, ni tako destruktivno. Težave pa nastanejo, kadar občutkom zavisti ali ljubosumja sledi podtikanje polen, zavestno dajanje pomanjkljivih navodil, zadrževanje ali skrivanje informacij ipd.
  • Četrti odziv izhaja iz lastnosti osebnosti, zato je poznavanje osebnostnih struktur za vodje dobrodošla pomoč pri ozaveščanju lastnih reakcij ter reakcij sodelavcev.

 

Kadar je na delu t.i. negativni kontratransfer lahko vodja npr. poudarja zgolj en del pomembnosti timskega dela, tistega, ki ga je sam nevešč reševati. Ravno zato ga začne pretirano poudarjati, s tem pa zanemarja druge vidike vodenja. Če ima vodja npr. težave s samoiniciativnostjo, bo lahko subtilno spodbujal druge k dejanjem, ki nadomeščajo poskuse premagovanja njegove lastne nezmožnosti uveljavljanja.

 

Vodji se lahko zgodi, da ga kontratransfer vodi do tega, da se vživi v vloge, ki mu jih dodeli sogovornik – sodelavec, poslovni partner ali kdo tretji. To je najbolj mogočna in vedno usodna drama transferja. Vsevedni svetovalec, perfekten strokovnjak, najučinkovitejši člen v verigi ali pa egocentrični človek brez empatije: naštete vloge sogovorniki ob ugodnih okoliščinah, zaradi svojih potreb nezavedno vsilijo drugemu, ki jih, privlačne zaradi kontratransferja, nezaveden vodja ali svetovalec sprejeme in odigra. S tem nadaljuje konflikte in dramo, ki bi jih sogovornik pravzaprav moral preseči, ne pa spet ponoviti.


 

E-novice

Prijavite se in poslali vam bomo brezplačen posnetek vodene sprostitve
S prijavo soglašam, da se posredovani podatki uporabijo za namene poslovne komunikacije. Več o politiki zasebnosti.

Zadnja objava na blogu

09.04.2022
Razlike med psihoterapevtom, psihiatrom, psihologom in caochem

Večkrat dobim vprašanje o tem kakšna je razlika med psihoterapevtom, psihiatrom in psihologom. Dobro je vedeti razlike med njimi, da vemo, kdaj se obrniti na koga od njih.

Mnogo ljudi ne ve, da so to tri popolnoma različna polja stroke znotraj poznavanja in ravnanja človeško  psiho. Ker je coaching v zadnjih 10 letih postal eden prepoznavnih načinov upravljanja z ljudmi, ga v primernem kontekstu umeščam v ta zapis.

Sledite nam

Beyondmind socialna omrežja